ความดันโลหิตต่ำ คืออะไร?

ความดันโลหิตต่ำ เป็นสภาวะที่พบได้บ่อยทั้งในคนที่แข็งแรงแต่อาจจะไม่แสดงอาการก็ได้ ความดันโลหิตต่ำต้องมีความดันที่ต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตต่ำนี้สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยและมีสาเหตุที่ทำให้ความดันต่ำลงนั้นมีอยู่หลายสาเหตุ

ความดันโลหิตต่ำ มีกลไกการเกิดโดยเลือดกลับเข้าหัวใจน้อยเนื่องจากแรงดันโลหิตในการบีบตัวของหัวใจ หรือในหลอดเลือดแดงต่ำลง และยังมีสาเหตุของความดันโลหิตต่ำอีกมากมาย เช่น โรคหัวใจ หากเป็นโรคหัวใจจะทำให้สภาวะความดันต่ำเป็นอยู่บ่อยครั้งเพราะหัวใจล้มเหลวหรือเสียจังหวะ

 

โรคเนื้องอกหรือมะเร็งบางชนิด ก็เป็นสาเหตุทำให้ความดันโลหิตต่ำได้ รวมไปถึงโรคของต่อมใต้สมอง เพราะปริมาณเลือดไหลเวียนที่ลดลง จึงทำให้เลือดกลับเข้าสู่หัวใจได้น้อย แรงบีบของหัวใจลดลง บางครั้งไม่มีเพียงแต่โรคต่างๆ เท่านั้นที่เป็นสาเหตุ การเสียเลือดจากอุบัติเหตุ ภาวะขาดน้ำ ออกกำลังกายหักโหมก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน

เพราะฉะนั้นการรักษาความดันโลหิตต่ำจะรักษาตามสาเหตุ ส่วนมากจะปรับพฤติกรรม ควรระวังการใช้ยา และระวังล้มลงเพราะความดันโลหิตต่ำจะทำให้หน้ามืด วิงเวียนศรีษะ มึนหัววูบๆ หากมีอาการข้างต้นให้ค่อยๆ ระวังตัวเองแล้วควรไปพบแพทย์