มดลูกต่ำ คืออะไร มีอันตรายอย่างไร?

มดลูกต่ำ

มดลูกต่ำคืออะไร – มดลูกต่ำคือการที่มดลูกเกิดการเคลื่อนตัวลงไปอยู่ที่บริเวณช่องคลอด โดย อาจจะอยู่ที่บริเวณกลางช่องคลอด , อยู่ที่บริเวณปากช่องคลอด , อยู่ที่บริเวณพ้นช่องคลอด และสุดท้ายรุนแรงที่สุดคือมดลูกเกิดการเคลื่อนตัวโผล่พ้นมาภายนอกช่องคลอดเลย

สาเหตุที่ทำให้มดลูกต่ำ – สาเหตุที่ทำให้มดลูกต่ำจะมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการหลักๆก็คือ 1. พันธุกรรม เพราะบางครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกมีความอ่อนแอตั้งแต่กำเนิด ,2 การยกของหนักเป็นประจำ เบ่งคลอดนาน คลอดบุตรยาก คลอดบุตรหลายครั้ง , 3 อ้วน เป็นโรคปอด ท้องผูก ไอเรื้อรัง , 4 วัยทอง กล้ามเนื้อจะอ่อนแอ


อันตรายของการที่มีมดลูกต่ำ – อันตรายของการมีมดลูกต่ำคือ ร่างกายรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว รู้สึกปวดหน่วงๆท้องน้อย ปวดหลัง หากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็อาจทำให้คลอดก่อนกำหนด ปัสสาวะอุจจาระลำบาก มดลูกคลั่งเลือดจนบวม ซึ่งเกิดมาจากการเสียดสีกันภายในบริเวณช่องคลอด

วิธีแก้ไขเมื่อมดลูกหย่อน – ในหญิงตั้งครรภ์แพทย์จะไม่ทำการแก้ไขให้ขณะตั้งครรภ์ โดยในระหว่างการตั้งครรภ์ก็จะให้คุณแม่เว้นจากการยกของหนัก ห้ามท้องผูก ห้ามมีอะไรมากระทบกระเทือน จ่ายยากันการคลอดก่อนกำหนด สำหรับในคนปกติ ก็จะให้ฝึกขมิบ ห้ามอ้วน ห้ามท้องผูก อาจจะต้องมีการใช้ห่วงพยุงมดลูก , ผ่าตัดดึงมดลูก , ผ่าตัดเอามดลูกออก